Results of MMRDA Millworker Lottery 2016(Winner and Waiting List).सरळसेवा भरती २०१५. समांतर आरक्षणाच्या व निवडसुचीवरील उमेदवार रुजू न झाल्याने रिक्त राहिलेली पदे भरण्यासाठी निवड यादी. जाहीर सूचना गिरणी कामगार सदनिका सोडत - MMRDA-1/2016. मुंबई मंडळ सोडत- २०१६ Live View करिता येथे क्लिक करा.मुंबई मंडळ सोडत- २०१६ सदनिकांच्या विक्रीसाठी जाहिरात.   गिरणी-कामगार सोडत- २०१६ Live View करिता येथे क्लिक करा.   कोंकण मंडळ सोडत- २०१६ ऑनलाईन रजिस्ट्रशन व अर्ज करण्याकरिता इथे क्लिक करा.   कोंकण मंडळ सोडत २०१६, सदनिकांच्या विक्रीसाठी जाहिरात     म्हाडा सरळसेवा भरती - २०१५ माहिती पुस्तिका ( इंग्रजी ).    म्हाडा सरळसेवा भरती - २०१५ माहिती पुस्तिका ( मराठी )   सोडत - २०१५ नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ   नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातील यशस्वी उमेदवारांची यादी - २०१५    म्हाडा सोडत २०१५ साठी अतिरिक्त मदत क्र. - ०२२-२६५९२६९२,०२२-२६५९२६९३     म्हाडाच्या सदनिकांच्या आनलाईन रजिस्ट्रशन व अर्ज करण्याकरिता इथे क्लिक करा    जाहिर निवेदन -मिलवर्कर पात्रता निश्चित करण्याकरिता कागदपत्रे सादर करण्याची अंतिम दिनांक -१५.०१.२०१५    सुशिक्षित बेरोजगार अभियंतासाठी मुं.इ.दु.व पु.मंडळ फ/दक्षिण दादर विभागात कामांची जाहिरात. दिनांक.१२/०१/२०१५    सुशिक्षित बेरोजगार अभियंतासाठी मुं.इ.दु.व पु.मंडळ ग उत्तर दादर विभागात कामांची जाहिरात. दिनांक.८/१२/२०१४    औरंगाबाद म्हाडाच्या सदनिकांच्या विक्रीसाठी जाहिरात    नाशिक म्हाडाच्या सदनिकांच्या विक्रीसाठी जाहिरात .   सुशिक्षित बेरोजगार अभि.दिनांक ०५/०८/२०१४ रोजी सोडतीची कामांची यादी, मु झो सु म.(पूर्व).   सुशिक्षित बेरोजगार अभि. दिनांक ०५/०८/२०१४ रोजी सोडतीची कामांची यादी, मु झो सु म.(पश्चिम)   सुशिक्षित बेरोजगार अभि. दिनांक ०५/०८/२०१४ रोजी सोडतीची कामांची यादी, मु झो सु म.(शहर)   दैनिक लोकसत्ता दि.१८.७.२०१४ मध्ये "म्हाडा कृपेने बिल्डरला ३०० कोटींचा फायदा " या बातमीबद्दल म्हाडाचा जाहीर खुलासा. .   मुंबई मंडळाकडून निवेदन.   म्हाडा लॉटरी २०१४ च्या वेळापत्रकात झालेले बदल.   म्हाडा लॉटरी २०१४ च्या किमतीमधे झालेले बदल. .        
म्हाडाविषयी
निवारा ही मानवाच्या ३ मुलभूत गरजांपैकी एक आहे. मानवाच्या निवारा या मुलभूत गरजेच्या पूर्तिसाठी म्हणजेच गृहबांधणीच्या क्षेत्रात गुंतलेली म्हाडा ही सर्वोच्च सार्वजनिक संस्था आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या फाळणीनंतर निर्वासीतांचे लोंढे मोठया प्रमाणात मुंबई व इतर शहरांमध्ये येऊ लागले. निर्वासितांचे पुनर्वसन व औद्योगिकरणानंतर खेडयापाडयातून शहरात येणार्या स्थलांतरीताचा ओघ लक्षात घेता मुंबईतील घरांची गरज वाढू लागली.
.......... पूढे
  घडामोडी

मुंबई मंडळ सोडत- २०१६ Live View करिता येथे क्लिक करा.
म्हाडा सरळसेवा भरती - २०१५ माहिती पुस्तिका ( इंग्रजी ).
म्हाडा सरळसेवा भरती - २०१५ माहिती पुस्तिका ( मराठी )
सोडत - २०१५ नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळनाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातील यशस्वी उमेदवारांची यादी-२०१५म्हाडाच्या सदनिकांच्या आनलाईन रजिस्ट्रशन व अर्ज करण्याकरिता इथे क्लिक कराम्हाडा लॉटरी २०१४ च्या यशस्वी व प्रतीक्षा अर्जदारांची यादी.म्हाडा लॉटरी २०१४ च्या पात्र आणि अपात्र अर्जदारांची यादी.म्हाडा लॉटरी २०१४ च्या किमतीमधे झालेले बदल. .लॉटरी-२०१४ मदत फाइल माहिती पुस्तिका.म्हाडा अभिन्यासातील ठेकेदार / विकासक सूची तयार करण्यासाठी जाहिर सुचना.म्हाडा पोस्ट लॉटरी सॉफ्टवेअर मदत फाइल.  मुंबई शहर बेटावरील अतिधोकादायक इमारतीसाठी मुं.इ.दु.व पु.मंडळ या विभागाकडुन जाहिर निवेदन.